Vidar historia

VIDAR Regnr: SFD-2333


Stockholm har varit hemmahamn sedan 1998. Strandvägen kajplats 27.

Läs med om Vidars historia här nedan. Vet du mer? - Hör av dig

m/s ”Vidar”s äldre historia och nya historia

M/s ”Vidar” byggdes vid Lindholmens varv i Göteborg 1865 under namnet ”Wilhelm” på beställning av Ångslupsbolaget Unionen, Stockholm, som bildades 1864 för trafik mellan Riddarholmen och Löfholmen, med anlöpande av Lilla Essingen och Marieberg. ( Källor:SÅA minnesskrift 1913, Lindholmens minnesskrift 1945. Notis om leveransen i bl.a. Post- & Inrikes Tidningar 16/8 och 25/8 1865). Den 1 juni 1867 uppgick detta bolag i Stockholms Ångslups AB, som därefter var båtens ägare.åtten vid byggnationen var 13,85 x 3,11 m med en maskin på 16 hk

(4 hk) och avsedd för 60 passagerare.


1912 såldes ”Wilhelm” av SÅA till konditorn K.H Lundevall i Enköping för 4.700:- och döptes om till ”Fagerudd” efter ägarens utvärdshus utanför Enköping, dit den fick gå i trafik. Eftersom hon ofta befanns vara för liten (enligt en förteckning av kommisarien vid Centralpolisen, C E Borg, fick hon år 1900 medföra 62 passagerare, vilket måste ha varit trångt) hyrde konditor Lundevall 1915 den något större båten ”Ivar blå” och lät ”Fagerudd” gå de dagar trafiken inte var så stor. Under 1916 tycks ”Fagerudd” gått ensam på traden. I februari 1917 köpte Lundevall så den större, tvådäckade ångslupen ”Bomhus II” från Gävle (nuvarande ”Storholmen” på Dalslands kanal) och lät denna få överta den mindre slupens namn. Den äldre ”Fagerudd” såldes 1918 till J V Andersson på Ingmarsö i Stockholms skärgård och fick nu namnet ”Vidar”. Hon lär ha använts till bogseringar i skärgården men låg nog upplagd en del år.


Omkring 1938 ombyggdes hon helt, fick motordrift och insattes av Inger Sundberg i Sandhamn som passbåt mellan Stavnäs och Sandhamn. Nya måtten blev enligt svensk Skeppslista 1937 12,45 x 3,37 m. (Hon omnämns i Gunnar Hellströms skrift om Ångbåtstrafiken på Djurö och Sandhamn, eftersom hon tidvis var förhyrd av Sandhamnbolaget. ).


Låg upplagd under krigsåren på grund av bränslebrist.


Sattes i trafik igen 1946, men rederiet lade ner verksamheten året därpå. Motorfartyget ”Vidar” hamnade sedan i Härnösand. I slutet av 1940-talet såldes ”Vidar” till K G Sellstedt, Härnösand och ägdes senare av A Hallén Klockerstrand; Gustav Cardell, Härnösand.


Återkom 1969 till Stockholm. Såld 1970 till Claes Insulander, Mariefred. I privat ägo sedan dess.


1998 köptes Vidar av Claes Brorsson och Pauli Väisänen har renoverat båten i etapper sedan 1998., senast 2012 komplett blästring och ommålning på Högmarsö Varv.

Conny Johansson ny delägare från 2015

 

Från början  borde ”Wilhelm” ha sett ut som den på sid. 47 i Lindholmens Varvs minneskrift avbildade ”Göthen”, dvs. med en stående kupolpanna, en 1-cyl. högtrycksångmaskin (om 4 nom.hk = 16 ind.hk) och med tälttak över aktre delen av skrovet.

Teckning gjord av Gunnar Sillén i ”Alla våra ångslupar visar hur Wilhelm såg ut 1865. Senare bör hon ha fått tälttak över hela passagerarutrymmet, och ett foto från sekelskiftet i SÅA minnesskrift s. 29 visar att hon då var försedd med salongsöverbyggnad till 2/3 delar av sin längd.


Tekniska data:

Dimensioner 14m X 3.65m

Vikt: 16 ton

Motor: Volvo Penta Marindiesel TMD 70 200Hk

Toppfart: 11 knop

Marschfart: 8 knop

Hemmahamn: Strandvägens Skeppslag, Kajplats 27, Stockholm


Övrigt:

Renoverad utvändigt 1998-99

Renoverad invändigt – nya stammar, stommar el och inredning.

2000 Blästrat lagat och målat skrovet

2005 Torrlagd kontroll under vattenlinjen

2012 – skrovet blästrades kontrollerades och förstärktes på tunna ställen. Målning 4ggr.

Överbyggnad durk och räcken blästrat och lagat på slitna ställen.

Komplett ommålning från helvit till en mer färgglad kostym.

2017- Torrlagd - Högtryckstvätt - Kontroll av zinkanoder. 

2021 - Skrapad och målad: Durk, Styrhytt -Styrhytt målad vit igen


Inredning och utrusting:

Förpiken med sittgrupp med bord som kan sänkas och bäddas över hela ytan.

Salong med kök

Dusch

Förbränningstoalett

Ugn -Micro - Kylskåp

Eldriven värme i radiatorer

Varmvattenberedare

Markis över uteplatsen 

GPS - ekolod

Övrig utrustning enligt Stockholms Hamns kravlista

Stockholmsklass – enligt Stockholms Hamn


Litteratur:

Nyutkommen bok 2003 i november berättar om alla båtar längs Strandvägen Galärvarvet.

Slussen 1981